bodyglitter.pl

Blog ogólnotematyczny

spotkanie biznesowe
Lifestyle

Jak dobrze zorganizować spotkanie biznesowe?

Spotkanie biznesowe to bardzo często dobra i sprawdzona forma na omówienie z danym zespołem poszczególnych zaleceń i konkretnych spraw biznesowych. Jednak czasami okazuje się, że źle zorganizowane spotkanie nie spełnia wytyczonych wcześniej warunków. Dlatego tak bardzo jest istotny plan oraz miejsce takiego mitingu.

Pokonać nudę

Najważniejsze jest to aby takie spotkania nie były nudne. Powinny być więc treściwe i konkretne, a omawiane na nim treści powinny dotyczyć tylko danych spraw. Bardzo często bowiem zdarza się, że pracownicy skarżą się, że dane spotkanie było nudne i nic ciekawego nie wniosło do ich pracy. Źle zorganizowane spotkanie biznesowe zabiera czas na wykonanie konkretnych i potrzebnych zadań. W takich okolicznościach trudno jest uznać jakiekolwiek spotkanie biznesowe za efektywne. Z drugiej jednak strony nie organizowanie w ogóle takich spotkań, nie pozwala na dotarcie do szerszego grona pracowniczego.
Ważna jest zatem sztuka organizowania takich spotkań.

Jak zaplanować efektywne spotkanie biznesowe?

Organizując takie wydarzenie trzeba zadecydować o ilości osób, które w zdarzeniu wezmą udział. Zawsze zapraszać należy jak najmniejszą liczbę uczestników, by każdy mógł coś powiedzieć i by można się było w pełni skupić na nich wszystkich. Taka sytuacja nie jest możliwa gdy w spotkaniu weźmie udział zbyt duży tłum. Między innymi też dlatego, że nie każdego będą interesować poszczególne omawiane tematy. Każde takie spotkanie powinno mieć określone konkretnie granice, kiedy się zacznie i kiedy skończy. Prowadzić zebranie powinna osoba punktualna i taka, która zapanuje nim. Wtedy pracownicy zaufają, że nie będzie to nudnie spędzony czas, zbyt mocno rozwleczony, który znacznie wpłynie na zaniedbanie przez nich ich obowiązków.
Bardzo istotne jest miejsce spotkania i jego plan. Plan można zawsze skreślić na krótko przed spotkaniem, ale uwzględnić w nim trzeba sprawy związane ściśle z tematem danego zebrania.

Rodzaje spotkań

Jest kilka rodzajów spotkań biznesowych i każde z nich kieruje się swoimi określonymi celami. Inaczej wygląda codzienne spotkanie z pracownikami, inaczej szkolenie a jeszcze inaczej spotkanie biznesowe w typie burzy mózgów. Jednak każde takie spotkanie powinno kończyć się zawsze określoną konkluzją i wyciągniętymi z niego wnioskami. Wtedy wiadomo, że było ono owocne, a jego uczestnicy będą wiedzieć, że czas mu poświęcony nie był czasem straconym. Wystarczy więc by zawsze takie spotkania były dobrze zorganizowane.