bodyglitter.pl

Blog ogólnotematyczny

Przewodnik po faktoringu
Biznes i Finanse

Przewodnik po faktoringu: jak to działa i co musisz wiedzieć

Faktoring jest usługą dedykowaną przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż towarów lub usług na zasadzie kredytu kupieckiego, polegającego na wystawianiu faktur z odroczonym terminem płatności. Firmy korzystające z faktoringu zwiększają płynność finansową dzięki szybszemu pozyskaniu środków finansowych, z faktur, w których termin płatności dopiero nastąpi. Ponadto faktoring umożliwia monitoring wierzytelności, nie obniża zdolności kredytowej firmy. I pozwala na odliczenie kosztów usługi od podatku dochodowego i podatku VAT. Wiąże się także z szeregiem innych korzyści. Dlatego warto poznać zasady jego działania.

Zasady funkcjonowania faktoringu

W ramach zawartej umowy faktoringu faktor, czyli firma faktoringowa wykupuje od przedsiębiorcy, czyli faktoranta nieprzeterminowane faktury wystawione na rzecz kontrahenta za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Zatem czym jest faktoring? I na czym konkretnie polega?  

W usłudze faktoringu przedsiębiorca, który jest faktorantem, wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. I oryginał wysyła do swojego kontrahenta, kopię natomiast przekazuje do faktora, czyli firmy faktoringowej. Faktor na podstawie otrzymanego dokumentu sprzedaży wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę sięgającą do 80% -90% wartości z dokumentu. Natomiast po uregulowaniu należności przez odbiorcę faktury, firma faktoringowa po odliczeniu kosztów finansowania wypłaca przedsiębiorcy pozostałą kwotę.  

Ponadto w zależności od wyboru rodzaju faktoringu przedsiębiorca może także przerzucić na faktora ryzyko potencjalnego braku płatności należności. Rozwiązanie tego typu umożliwia faktoring pełny nazywany również właściwym lub bez regresu. Jest to zatem usługa w pełni zabezpieczająca przedsiębiorstwo przed utratą płynności finansowej. Ponieważ przy tego typu umowie w przypadku braku zapłaty ze strony kontrahenta przedsiębiorca nie musi zwracać otrzymanej zaliczki, a firma faktoringowa przeprowadza procesy windykacyjne już we własnym zakresie.  

Natomiast przy umowie faktoringu niepełnego, określanego również mianem niewłaściwego lub z regresem, w przypadku niewypłacalności kontrahenta wypłacona przedsiębiorcy przez faktora zaliczka podlega zwrotowi w terminie określonym umową faktoringu.  

I przy trzecim podstawowym rodzaju faktoringu nazywanego faktoringiem mieszanym, firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury do wysokości określonej w umowie. Natomiast po przekroczeniu powyższego limitu faktoring automatycznie przyjmuje postać faktoringu niepełnego.  

Istotne informacje związane z faktoringiem

Korzystanie z faktoringu nie jest oczywiście usługą bezpłatną. Wysokość kosztów jest zbliżona do wartości obciążeń wynikających z kredytu obrotowego. Jednakże faktoring jest jednocześnie usługą elastyczną i nie wymusza obowiązku przekazywania faktorowi wszystkich wystawionych faktur. W związku z tym jest formą finansowania „szytą na miarę”, w której przedsiębiorca decyduje o częstotliwości korzystania z usługi. Istotny jest również fakt, że w odwrotności do kredytu obrotowego usługę faktoringu można wrzucać w koszty działalności firmy.  

Drobną wadą faktoringu może być natomiast konieczność poinformowania kontrahentów o zawartej umowie faktoringu. Jednakże powyższa konieczność może się również okazać zaletą, ponieważ stanowi jednocześnie doskonały pretekst do zdyscyplinowania odbiorców faktur do terminowych płatności.  

Olbrzymie znaczenie ma też fakt, że usługa faktoringu nie wymaga weryfikacji zdolności kredytowej i konkretnego stażu prowadzenia działalności. Co czyni ją ogólnodostępną formą finansowania nawet dla świeżo powstałych firm i dla start-upów. Ponadto jest w pełni bezpieczną usługą, ponieważ funkcjonuje na podstawie już wystawionych faktur oczekujących jedynie na płatność. Dotyczy zatem dochodów już uzyskanych i należnych.  

Faktoring nie jest usługą pozbawioną wad. Jednakże ilość atutów, jakie ze sobą niesie, bezsprzecznie czyni go atrakcyjną formą finansowania, z której warto korzystać.